Νόμος 4530/18 - Άρθρο 105

Άρθρο 105


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), αντικαθίσταται από 01-01-2018 ως εξής:

 

{1. Η ισχύς των αδειών λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν τις 25-02-1988 και τα οποία έλαβαν διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 224/1997 (ΦΕΚ 169/Α/1997) και μετέπειτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 160/2005, μέχρι τις 31-12-2006, οι οποίες και παρατάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) μέχρι τις 31-12-2009, παρατείνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση, για καθέναν εκ των εκμεταλλευτών του συνεργείου.

 

Σε αυτήν την περίπτωση και εντός διαστήματος 3 μηνών, κατόπιν αίτησης του εκμεταλλευτή, γίνεται τροποποίηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας του συνεργείου, ώστε να συμπεριλάβει τη νέα προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.