Νόμος 4609/19 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010) και της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 (ΦΕΚ 210/Α/2007), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι 5 έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

 

2. Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή του Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35ετή) συντάξιμη υπηρεσία ή 32 έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 178/1969 είτε με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2439/1996 είτε οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 3883/2010 για λόγους υγείας ή σωματικής ανικανότητας, προάγονται μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος στον βαθμό του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου αντίστοιχα, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.

 

3. Η παράγραφος 15 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Οι αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων, καθώς και των λοιπών γενικών ειδικοτήτων υγειονομικού βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό 2 έτη χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.}

 

4. Το στοιχείο (β) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 28 του νόμου 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Οι αξιωματικοί των υπόλοιπων Σωμάτων βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας 1 έτους σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.}

 

5. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας που κατατάχθηκαν τα έτη 1985 έως και 1990, καθώς και οι αξιωματικοί που προέρχονται από εθελοντές μακράς θητείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4650/2019 (ΦΕΚ 207/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.