Νόμος 4650/19 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 6Α του άρθρου 86 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{β) 1 προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, που επιλέγεται από τον οικείο υπουργό.}

 

2. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε περιπτώσεις κατάργησης, συγχώνευσης ή μεταφοράς σε άλλον νομό της μονάδας ή υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν και εφόσον στον ίδιο νομό δεν υπάρχει θέση του κλάδου τους στο Γενικό Επιτελείο που ανήκουν, μπορούν να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), με αίτησή τους και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σε άλλο Γενικό Επιτελείο σε κενή οργανική θέση του κλάδου τους και εφόσον αυτή δεν υπάρχει με μεταφορά της οργανικής τους θέσης σε αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.