Προεδρικό διάταγμα 10/7/86e

ΠΔ 10-07-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σταδίου του Δήμου Κατερίνης (νομού Πιερίας) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη έκταση της ίδιας περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-07-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Σταδίου του Δήμου Κατερίνης (νομού Πιερίας) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη έκταση της ίδιας περιοχής, (ΦΕΚ 722/Δ/1986), 08-09-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 10).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 19 και 29 (παράγραφος 4).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφος 1 εδάφιο α).

 

6. Την υπ' αριθμόν 30589/1124/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κατερίνης (νομού Πιερίας) (ΦΕΚ 250/Δ/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 32920/1359/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Σταδίου του Δήμου Κατερίνης (νομού Πιερίας).

 

8. Τις υπ' αριθμόν 6/1984, 391/1985, 394/1985, 430/1985, 431/1985 και 81/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Κατερίνης.

 

9. Τη γνωμοδότηση των 20 και 21/3-1986 συνεδριάσεων του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Πιερίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 318/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-07-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.