Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 316

Άρθρο 316: Εξουσιοδότηση για καθορισμό όρων διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 του νόμου 960/1979, άρθρο 29 παράγραφος 12 εδάφιο πρώτο του νόμου 1577/1985, άρθρο 13 παράγραφος 8 του νόμου 1647/1986)

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι δυνατό να καθορίζονται ειδικοί όροι για την κατασκευή και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Στους ειδικούς αυτούς όρους περιλαμβάνονται και ο καθορισμός του ύψους ορόφου και του αριθμού των ορόφων, ο τρόπος υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές του συντελεστή δόμησης, τα σχετικά με τη διαμόρφωση στο ισόγειο των εισόδων των χώρων στάθμευσης και την τυχόν κατάληψη προκηπίων, τα σχετικά με την επέκταση των χώρων αυτών στους υποχρεωτικούς ακάλυπτους χώρους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με το προεδρικό διάταγμα είναι δυνατό να προβλέπεται ότι η ειδικότερη ρύθμιση των θεμάτων αυτών γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όταν πρόκειται για οικισμούς που χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί, γενικά ή για κάθε ένα από τους οικισμούς αυτούς.

 

2. Το επιβαλλόμενο με το άρθρο 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 τέλος, για την έκδοση αδειών σταθμών αυτοκινήτων, καταργείται τα διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 ρυθμίζουν όλα τα θέματα που ανάγονται στην εσωτερική διαρρύθμιση των σταθμών αυτοκινήτων. Τα λοιπά θέματα των διαταγμάτων αυτών ρυθμίζονται με τα διατάγματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ή με τις αποφάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 311, από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.