Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 317

Άρθρο 317: Έναρξη επιβολής υποχρεώσεων δημιουργίας Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 960/1979, άρθρο 6 παράγραφος 5 του νόμου 1221/1981)

 

1. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 310 έως και 315 αρχίζει:

 

α) Για τις περιοχές της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης που ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 311 από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

 

β) Για τις υπόλοιπες πόλεις που έχουν με βάση την απογραφή του 1971 πληθυσμό πάνω από δέκα πέντε χιλιάδες κατοίκους, καθώς και για το υπόλοιπο του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής από τη δημοσίευση των διαταγμάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου 311. Στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι την έκδοση για κάθε περιοχή των αποφάσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 311 εφαρμόζεται ως υποχρεωτικά απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης το κατώτατο όριο αυτών, όπως για κάθε περίπτωση καθορίζεται από τα παραπάνω προεδρικά διατάγματα. Από τη δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 311 εφαρμόζονται οι ειδικοί ορισμοί αυτών.

 

γ) Για τις πόλεις που έχουν πληθυσμό κάτω από δέκα πέντε χιλιάδες κατοίκους και την ύπαιθρο, πλην του υπόλοιπου του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής, από τη δημοσίευση ειδικού για αυτές ή για κάποια από αυτές διατάγματος, που εκδίδεται ομοίως με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Με τα διατάγματα που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 311 ή με τις αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 311, μπορεί να ορίζεται η ανάλογη εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 160.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.