Προεδρικό διάταγμα 14/8/10

ΠΔ 14-08-2010: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, σε τμήμα της πινακίδας αριθμός 47 στο οικοδομικό τετράγωνο 67 αυτής, για την διόρθωση σχεδιαστικού λάθους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-08-2010: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, σε τμήμα της πινακίδας αριθμός 47 στο οικοδομικό τετράγωνο 67 αυτής, για την διόρθωση σχεδιαστικού λάθους, (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2010), 06-09-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 25, παράγραφος 9, περίπτωση β' αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα του άρθρου 2 παράγραφος δ (α.α) που αναφέρονται στον χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ως παραδοσιακών.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α/2005) Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009) και ειδικότερα του άρθρου 3 που αναφέρεται στην μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και μεταφορά αυτού ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

8. Το από 29-08-2007 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 396/ΑΑΠ/2007) Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραδοσιακού Οικισμού Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης και καθορισμού ειδικών πρόσθετων όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης σε ορισμένα οικόπεδα και Οικοδομικού Τετραγώνου αυτού.

 

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 383/18-01-2010 (ΦΕΚ 29/Β/2010) Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 301/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 80/Β/2007) Συγκρότηση ενιαίου διοικητικού τομέα και σύσταση θέσης ειδικού γραμματέα στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 9312/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1860/Β/2009) Κατάργηση ενιαίου διοικητικού τομέα και θέσης ειδικού γραμματέα στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

12. Το με αριθμόν πρωτοκόλλου 13541/01-12-2008 έγγραφο του Τμήματος Άνω Πόλης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο εντοπίζεται το σχεδιαστικό λάθος.

 

13. Το με αριθμόν πρωτοκόλλου 18886/11-03-2009 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με το οποίο διαπιστώνεται ότι η διαφορά μεταξύ της πρότασης της ομάδας εργασίας που συστάθηκε με την αριθμό πρωτοκόλλου 4912/97 Απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης η οποία εγκρίθηκε με την 378/2003 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης (από 29-08-2007 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 396/ΑΑΠ/2009)), οφείλεται σε σχεδιαστικό λάθος.

 

14. Την 4/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Οικισμού Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

 

15. Την γνωμοδότηση υπ' αριθμόν Δ 125/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Λευκάδα, 14-08-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.