Προεδρικό διάταγμα 18/2/09c

ΠΔ 18-02-2009: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Σαμοθράκης στο Οικοδομικό Τετράγωνο 11 και δημιουργία νέου Οικοδομικού Τετραγώνου Γ11 Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-02-2009: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Σαμοθράκης στο Οικοδομικό Τετράγωνο 11 και δημιουργία νέου Οικοδομικού Τετραγώνου Γ11 Α, (ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/2009), 11-03-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα του άρθρου 2 παράγραφος δ (α.α) που αναφέρονται στο χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ως παραδοσιακών.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α/2005) Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

5. Το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978) με το οποίο χαρακτηρίστηκε, μεταξύ άλλων, ως παραδοσιακός οικισμός η Χώρα Σαμοθράκης.

 

6. Το από 26-01-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 115/Δ/1990) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Χώρας Σαμοθράκης του Δήμου Σαμοθράκης.

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) απόφαση του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

8. Το νόμο 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 9)β, του άρθρου 25 αυτού, οι οποίες αναφέρονται στην αρμοδιότητα του προτείνοντος Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης επί τροποποιήσεως σχεδίου οικισμών της περιφέρειας του χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 301/15-01-2007 (ΦΕΚ 80/Β/2007) κοινή υπουργική απόφαση Συγκρότηση ενιαίου διοικητικού τομέα και σύσταση θέσης ειδικού γραμματέα στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 67/21-05-2004, 83/12-06-2002, 115/19-11-1997 και 10/29-01-1996 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης, με τις οποίες συμφωνεί με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Χώρας Σαμοθράκης στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ11 και τη δημιουργία νέου Οικοδομικού Τετραγώνου Γ11Α.

 

11. Την υπ' αριθμόν 2835/19-08-2003 βεβαίωση του Δήμου Σαμοθράκης ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Σαμοθράκης στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ11 Α καμία ιδιοκτησία δεν θίγεται, ούτε καθίσταται από άρτια σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμη.

 

12. Την από 23-12-2004 εισήγηση του τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

13. Τις γνωμοδοτήσεις με αριθμούς 1 και 3 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης στις συνεδριάσεις του στις 22-06-2005 και 17-03-2005 αντίστοιχα.

 

14. Την γνωμοδότηση υπ' αριθμόν Δ139/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-02-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.