Προεδρικό διάταγμα 20/6/18

ΠΔ 20-06-2018: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου (νομού Κυκλάδων) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στη θέση Ξηροπόταμος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-06-2018: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου (νομού Κυκλάδων) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στη θέση Ξηροπόταμος, (ΦΕΚ 135/ΑΑΠ/2018), 26-06-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή τους με το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 (παράγραφος 2) του νόμου 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167/Α/2017), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4513/2018 Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 1000.0/104326/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό (ΦΕΚ 3987/Β/2016).

 

7. Την υπ' αριθμόν 77/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.

 

8. Τις υπ' αριθμόν 314/2017 και 108/2018 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου.

 

9. Το γεγονός ότι από την υπ' αριθμόν 108/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Πάρου έχει εγγραφεί στον Κωδικό 40-7424.001 πίστωση ποσού 253.847,60 ευρώ για την αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2/15-05-2018 (θέμα 2ο) πρακτικό συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

11. Την υπ' αριθμόν 88/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-06-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.