Προεδρικό διάταγμα 21/11/78c

ΠΔ 21-11-1978: Περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης ενίων οικοπέδων του Συνοικισμού Δόξας του ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-11-1978: Περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης ενίων οικοπέδων του Συνοικισμού Δόξας του ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 716/Δ/1979), 22-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεως κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Δ/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφος 1), 17 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 3), 28, ως τούτο συμπληρώθηκε δια της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977) και 73 (παράγραφος 8), ως η παράγραφος αυτή προσετέθη δια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977), και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ211/29-03-1978 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978), τις υπ' αριθμού 440/1976 και 793/1976 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, τις υπ' αριθμούς 1033/1977 και 277/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και τις υπ' αριθμούς 1212/1977 και 918/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-11-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.