Προεδρικό διάταγμα 21/1/76

ΠΔ 21-01-1976: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-01-1976: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βουλιαγμένης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 40/Δ/1976), 04-02-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 1), 3, 9, 70 και 85Α αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 175/1973 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων (ΦΕΚ 230/Α/1973) και του σε εκτέλεση του άρθρου 47 αυτού εκδοθέντος υπ' αριθμού 39578/1973 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 289/Α/1973), του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα των άρθρων 33 (παράγραφοι 1 και 2), 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφοι 1 και 5 εδάφιο β) αυτού, της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972), ως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973), του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3206/1955 περί καθορισμού βιομηχανικών ζωνών κ.λ.π. (ΦΕΚ 108/Α/1955), του άρθρου 60 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 περί δασικού κώδικα (ΦΕΚ 7/Α/1969), και ιδόντες την υπ' αριθμόν 121/1972 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου του τέως Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Τομέας Βιομηχανίας), τις υπ' αριθμούς 136/1971 και 39/1972 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης (Αττικής), ως και την υπ' αριθμόν 807/1972 γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν VI/3997/20-11-1971 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, ως και την υπ' αριθμόν 398/1974 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί της Βιομηχανίας, Γεωργίας και Δημοσίων Έργων Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Εις τον επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 21-01-1976

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.