Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934

ΠΔ 25-08-1934: Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν γένει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-08-1934: Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας και αρτοποιείων εν γένει, (ΦΕΚ 309/Α/1934), 13-09-1934.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη τον νόμο 4026/1912, το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2893/1922, το από [ΠΔ] 19-01-1928 διάταγμα περί κωδικοποιήσεως των περί οργανισμού διατάξεων της διευθύνσεως των σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας, την περί αρτοποιίας νομοθεσία, το από 03-04-1929 προεδρικό διάταγμα περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, την υπ' αριθμόν 84 πράξη του Συμβουλίου των Σιδηροδρόμων, ως και την υπ' αριθμόν 363 ε.ε. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, αποφασίζουμε και διατάσσουμε:

 

I. Διάκριση αρτοποιείων

 

Άρθρο 1

 

II. Άδειες ιδρύσεως

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

III. Άδειες επεκτάσεως, ανακαινίσεως, διαρρυθμίσεως

 

Άρθρο 5

 

IV. Άδειες οικοδομής

 

Άρθρο 6

 

V. Άδεια λειτουργίας

 

Άρθρο 7

 

VI. Άδειες ιδρύσεως κοινών αρτοποιείων εις χωριά κάτω των 1.000 κατοίκων

 

Άρθρο 8

 

VII. Γενικοί όροι ανεγέρσεως αρτοποιείων

 

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

VIII. Χώροι, διατάσεις αυτών και μηχανήματα

 

Α. Αρτοποιεία κοινά

 

Άρθρο 17

 

Β. Αρτοποιεία χημικά

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

 

Γ. Εργοστάσια αρτοποιίας

 

Άρθρο 21

 

Δ. Μεταρρυθμιζόμενα αρτοποιία

 

Άρθρο 22

 

IX. Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

X. Διατάξεις λειτουργίας

 

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

 

Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στον ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργό.

 

Εν Δεκελεία, τη 25-08-1934

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.