Προεδρικό διάταγμα 28/5/86

ΠΔ 28-05-1986: Αναθεώρηση των ρυμοτομικών σχεδίων των προσφυγικών οικισμών Αγίας Τριάδας, Αγίου Ιωάννη και Πλεύνας του δήμου Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας) και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της Δυτικής περιοχής του ίδιου δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-05-1986: Αναθεώρηση των ρυμοτομικών σχεδίων των προσφυγικών οικισμών Αγίας Τριάδας, Αγίου Ιωάννη και Πλεύνας του δήμου Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας) και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της Δυτικής περιοχής του ίδιου δήμου, (ΦΕΚ 531/Δ/1986), 13-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 11 (παράγραφος 5 ) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29, 70 και 85Α.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παράγραφος 43), 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9, 15, 16 (παράγραφος 1) και 17.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 2.

 

7. Την 27549/934/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας (ΦΕΚ 281/Δ/1986).

 

8. Την 389/132/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της Δυτικής Περιοχής του δήμου Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας).

 

9. Την 388/131/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας της Δυτικής περιοχής του δήμου Καλαμάτας.

 

10. Τις 112/1984, 83/1985 και 178/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

 

11. Την 10/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μεσσηνίας.

 

12. Την 271/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.