Προεδρικό διάταγμα 29/10/12

ΠΔ 29-10-2012: Χαρακτηρισμός τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης, που πρόσκειται στα Βυζαντινά Τείχη ως παραδοσιακού συνόλου και θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-10-2012: Χαρακτηρισμός τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης, που πρόσκειται στα Βυζαντινά Τείχη ως παραδοσιακού συνόλου και θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων αυτού, (ΦΕΚ 355/ΑΑΠ/2012), 22-11-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφια α' και β' του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφος δ(α)α) που αναφέρεται στο χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων ή οικισμών ως παραδοσιακών.

 

4. Την απόφαση Υ704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 167/2005 (ΦΕΚ 220/Α/2005) Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

7. Του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) και ειδικότερα το άρθρο 7 που αναφέρεται στην επανίδρυση του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης με το σύνολο των υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού που έχει η υφιστάμενη κατά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των φορέων που αυτή επόπτευε, η οποία και καταργείται.

 

8. Την 128/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συκεών με την οποία εγκρίνει το χαρακτηρισμό της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ακρίτα - Βενιζέλου - Μεσολογγίου - Κουντουρά και τα Βυζαντινά τείχη ως παραδοσιακό σύνολο.

 

9. Η από 21-03-2005 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής - Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, για το χαρακτηρισμό ως Παραδοσιακού Συνόλου τμήματος του Δήμου Συκεών κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών, όπως αυτό το τμήμα περικλείεται από τις οδούς Ακρίτα, Έβρου, Φερών, Δαβάκη, Γ. Καραβαγγέλη, Γ. Παπαδοπούλου και τα Βυζαντινά τείχη.

 

10. Την 299/2005 (10η Συνεδρίαση/29-08-2005) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συκεών, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ του χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος του Δήμου Συκεών κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών και των προτεινόμενων ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων.

 

11. Την απόφαση 5884/2006 (ΦΕΚ 575/Δ/2006) του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, με την οποία χαρακτηρίστηκε ως τόπος ή ζώνη προστασίας, διατηρητέων κτιρίων, αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων τμήμα του Δήμου Συκεών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και καθορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, κανονισμοί προστασίας και χρήση των κτιρίων αυτών.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1035/31-03-2011 γνωμοδότηση του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης.

 

13. Το με αριθμό 4/08-04-2011 απόσπασμα του πρακτικού του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος δέχεται ομόφωνα την εισήγηση με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1035/31-03-2011 γνωμοδότηση του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονου Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Κοινωνικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης.

 

14. Την 235/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης - Συκεών με την οποία επικαιροποιείται η υπ' αριθμόν 299/2005 απόφαση του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών, δηλώνοντας ότι εμμένει στις προηγούμενες αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

 

15. Την γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 111/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Όροι δόμησης

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 29-10-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.