Προεδρικό διάταγμα 30/9/91k

ΠΔ 30-09-1991: Έγκριση πολεοδομική μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Παρηγοριάς (ΠΕ 12) της κοινότητας Βαμβακόπουλου (νομού Χανίων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-09-1991: Έγκριση πολεοδομική μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Παρηγοριάς (ΠΕ 12) της κοινότητας Βαμβακόπουλου (νομού Χανίων), (ΦΕΚ 764/Δ/1991), 30-10-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφοι 1 και 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 11 (παράγραφος 5) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο ι)δ του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την 34039/1680/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Χανιών και της κοινότητας Σούδας και τμημάτων των δήμων Μουρνιών και Νέας Κυδωνιάς και των κοινοτήτων Νεροκούρου, Περιβολιών, Βαμβακόπουλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανιών (νομού Χανιών), (ΦΕΚ 558/Δ/1988).

 

6. Την 51091/1422/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων περιοχών της πολεοδομικής ενότητας Παρηγοριάς (ΠΕ 12) της κοινότητας Βαμβακόπουλου (νομού Χανιών) των οποίων τμήμα είναι οικισμός προ του έτους 1923.

 

7. Την 50520/1421/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Παρηγοριάς (ΠΕ 12) της κοινότητας Βαμβακόπουλου και του δήμου Νέας Κυδωνιάς (νομού Χανιών).

 

8. Τις 22/1988 και 43/1988 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Βαμβακόπουλου (νομού Χανιών).

 

9. Τις 2/πρακτικό 24/07-09-1989 και 3/πρακτικό 33/03-02-1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Χανίων.

 

10. Την 253/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-09-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.