Προεδρικό διάταγμα 327/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Αιγαίου, τη στελέχωση και την αυτοδύναμη λειτουργία των υπηρεσιών του στους Νομούς και τα Επαρχεία της εδαφικής περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου συνιστώνται και λειτουργούν, ανά Νομό και Επαρχεία Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, για τη άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 326/2000.

 

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Νομό λειτουργεί στις ακόλουθες πρωτεύουσες: Ερμούπολη Σύρου (Νομός Κυκλάδων), Ρόδος (Νομός Δωδεκανήσου), Μυτιλήνη (Νομός Λέσβου), Βαθύ Σάμου (Νομός Σάμου) και Χίος (Νομός Χίου).

 

Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Επαρχείο λειτουργεί στις ακόλουθες έδρες: Κάρπαθος, Κως, Κάλυμνος, Νάξος, Θήρα, Μήλος, Λήμνος και Ικαρία.

 

Μετά τη στελέχωση και την αυτοδύναμη λειτουργία των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 110/2001 (ΦΕΚ 101/Α/2001), η λήξη της λειτουργίας κάθε Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 60/2003 (ΦΕΚ 60/Α/2003).

 

2. α) Στο Υπουργείο Αιγαίου συνιστώνται Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος ανά Νομό, τα οποία είναι τετραμελή και αποτελούνται από:

 

i) δύο αρχιτέκτονες με βαθμό Α' ή Β', υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Νομού ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων,

 

ii) έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό με ειδικότητα στις αναστηλώσεις ή περιβαλλοντολόγο ή αρχαιολόγο, υπάλληλο του Υπουργείου Αιγαίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Νομού ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, και

 

iii) έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας.

 

Για τα ως άνω μέλη ορίζονται τουλάχιστον δύο αναπληρωματικά μέλη.

 

β) Στο Υπουργείο Αιγαίου συνιστώνται Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος ανά Επαρχεία τα οποία είναι τριμελή και αποτελούνται από:

 

i) έναν αρχιτέκτονα με βαθμό Α' ή Β', υπάλληλο του Υπουργείου Αιγαίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Νομού ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων,

 

ii) έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό με ειδικότητα στις αναστηλώσεις ή περιβαλλοντολόγο ή αρχαιολόγο, υπάλληλο του Υπουργείου Αιγαίου ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Νομού ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, και

 

iii) έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας.

 

Για τα ως άνω μέλη ορίζονται τουλάχιστον δύο αναπληρωματικά μέλη.

 

3. Εάν παρέλθει άπρακτος η προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός Αιγαίου στους ως άνω φορείς για την υπόδειξη των μελών του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχεία, αυτά ορίζονται, κατά τα ως άνω, κατά την κρίση του Υπουργού Αιγαίου.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχεία και καθορίζεται η έδρα τους.

 

5. α) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Νομό έχει τοπική αρμοδιότητα το Νομό, στον οποίο λειτουργεί, με εξαίρεση τα νησιά, στα οποία λειτουργούν αντίστοιχα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου ανά Επαρχεία.

 

β) Τα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Επαρχεία έχουν τοπική αρμοδιότητα ως εξής:

 

i) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Καρπάθου, τα νησιά Κάρπαθος και Κάσος.

 

ii) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Καλύμνου, τα νησιά Κάλυμνος, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αρκοί, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Ψέριμος και Τέλενδος

 

iii) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Κω, τα νησιά Κως και Νίσυρος.

 

iv) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νάξου, τα νησιά Νάξος, Ηράκλεια, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Αμοργός, Πάρος και Αντίπαρος.

 

v) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Θήρας, τα νησιά Θήρα, Θηρασιά, Ανάφη, Ίος, Σίκινος και Φολέγανδρος.

 

vi) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Μήλου, τα νησιά Μήλος, Κίμωλος, Σίφνος και Σέριφος.

 

vii) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ικαρίας, τα νησιά Ικαρία και Φούρνοι.

 

viii) Το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Λήμνου, τα νησιά Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος.

 

6. Μέχρι της συγκροτήσεως και λειτουργίας των Συμβουλίων Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Επαρχεία, τις αρμοδιότητες τους ασκεί το αντίστοιχο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Νομό.

 

7. Η οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο διέπεται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αιγαίου και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση ανά συνεδρίαση ή μήνα των Προέδρων, των μελών και των γραμματέων των Συμβουλίων Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Υπουργείου Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 47/2001 (ΦΕΚ 33/Α/2001).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.