Προεδρικό διάταγμα 327/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

A. Το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος γνωμοδοτεί για τα θέματα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται στο άρθρο 2, (παράγραφος 3, περίπτωση ζ', εδάφια α)α, β)β,γ)γ,δ)δ) του προεδρικού διατάγματος 1/1986 και στα άρθρα 19 (παράγραφος 5) και 25 (παράγραφος 9 εδάφιο β') του νόμου 2508/1997, για τα οποία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, καθώς επίσης και για άλλα ανάλογα θέματα, που παραπέμπονται για γνωμοδότηση από τον Υπουργό Αιγαίου.

 

Β. Το Συμβούλιο Μελετών γνωμοδοτεί για κάθε είδος μελέτες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 1/1986 και στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 195/1986 και για τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Μελετών, καθώς επίσης και για άλλα ανάλογα θέματα που παραπέμπονται για γνωμοδότηση από τον Υπουργό Αιγαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.