Προεδρικό διάταγμα 4/9/17

ΠΔ 04-09-2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης σε έκταση ιδιοκτησίας μελών της κοινωνίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στην περιοχή Αμπελειά της Τοπικής Κοινότητας Αμπελειάς της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών (νομού Ιωαννίνων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-09-2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης σε έκταση ιδιοκτησίας μελών της κοινωνίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στην περιοχή Αμπελειά της Τοπικής Κοινότητας Αμπελειάς της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών (νομού Ιωαννίνων), (ΦΕΚ 212/ΑΑΠ/2017), 19-09-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύει καθώς και των παραγράφων 2, 6 και 8 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2), 153 (παράγραφοι 1, 2, 3), 154 όπως ισχύει, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 171332/24-10-2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου που αφορά στην πολεοδόμηση ως περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) προς εξυπηρέτηση α' κατοικίας, επιφάνειας 141,70 στρεμμάτων καθώς και στην κατασκευή των βασικών δικτύων υποδομής, στην Αμπελειά της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου, του Δήμου Ιωαννιτών, ιδιοκτησίας της κοινωνίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛΛ50-ΩΨΩ).

 

6. Την υπ' αριθμόν 4682/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ 529/ΑΑΠ/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 73560/2384/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 368/ΑΑΠ/2014) και ισχύει.

 

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9976/27-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών Τμήμα Γ' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση έκτασης αποκτηθείσας με το υπ' αριθμόν 23.831/2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ευθυμίου Γ. Παπαγεωργίου, ευρισκόμενης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αμπελιάς του τέως Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων.

 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1292/27-05-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

9. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 1956/1/03-06-2010 και 1956/01-07-2010 έγγραφα της IB' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3304/16-06-2010 έγγραφο της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 41935/2587/28-06-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Ιωαννίνων.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 521/1693/05-07-2010 έγγραφο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - Τηλεπικοινωνιακή Περιφέρεια Νοτίου και Δυτικής Ελλάδος - Τοπικό Διαμέρισμα Ιωαννίνων και Άρτας - Τμήμα Τεχνικών θεμάτων.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 846/01-12-2010 έγγραφο του Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4124/07-02-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ιωαννίνων.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 283/10-02-2011 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού/ΔΠΠ-Η Περιοχής Ιωαννίνων.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 244/08-08-2012 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1305/15-04-2013 έγγραφο της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1078/16-04-2013 έγγραφο της IB' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ12/65543/31462/4406/2289/07-06-2013 έγγραφο του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

20. Την υπ' αριθμόν 292/2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών.

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 43531/3482/14-05-2014 βεβαίωση του Δημάρχου Δήμου Ιωαννιτών καθώς και το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 64276/5219/14-07-2014 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 203063/06-09-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γνωμοδότηση για τη Χορήγηση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την οικιστική αξιοποίηση έκτασης (Ιδιωτική Πολεοδόμηση με χρήση α' κατοικίας) έκτασης 141,70 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της κοινωνίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, σε περιοχή ΠΕΡΠΟ, στην περιοχή Αμπελειάς, του τέως Δήμου Μπιζανίου, νυν Δήμου Ιωαννιτών, νομού Ιωαννίνων.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 29633/13-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Β' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης ΔΠΣ βάσει παράγραφος 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) για την πολεοδόμηση έκτασης 141,70 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της κοινωνίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, εντός περιοχής ΠΕΡΠΟ, στην περιοχή Αμπελειάς, του πρώην Δήμου Μπιζανίου, νυν Δήμου Ιωαννιτών (ΑΔΑ: Β4Λ00-Ζ2Δ).

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4328/14-11-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

25. Το υπ' αριθμόν 44590/27-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

26. Το υπ' αριθμόν 31/14-10-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

27. Την υπ' αριθμόν 40/συνεδρία 7η/03-09-2014 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

28. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

29. Τις υπ' αριθμόν 75/2016 και 172/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-09-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.