Προεδρικό διάταγμα 66/95 - Άρθρο p

Παράρτημα: Υπόδειγμα Παραχωρητηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αριθμός πρωτοκόλλου

Αριθμός Παραχωρητηρίου

 

Ελληνική Δημοκρατία

Νομαρχία __________

 

Παραχωρητήριο (Οριστικός τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου)

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις των άρθρων 35 - 50 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983.

γ. Το από __________ προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζώνης Αστικού Αναδασμού__________ (ΦΕΚ).

δ. Την από __________ πράξη της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 45 του νόμου 947/1979 και συστήθηκε με την __________ απόφαση του Νομάρχη __________

ε. Την __________ απόφασή μας για την κύρωση της προηγούμενης πράξης, αποφασίζουμε:

 

την παραχώρηση και μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στ __________ ως δικαιούχο μετά από διενεργηθέντα νομίμως αστικό αναδασμό στην προαναφερθείσα Ζώνη Αστικού Αναδασμού του υπό τον αριθμό __________ Οικοπέδου του οικοδομικού τετραγώνου.... εντός των ορίων της __________ πολεοδομικής ενότητας του Δήμου __________ που έχει ενταχθεί σε Σχέδιο πόλης με το από __________ διάταγμα, εμφανιζόμενο στο __________ με συνολική επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών __________ και που συνορεύει βορείως επί __________ κ.τ.λ. Το παραχωρούμενο οικόπεδο προήλθε από τον γενόμενο στην ως άνω περιοχή αστικό αναδασμό, στον οποίον __________ παραχωρησιούχος είχε συνεισφέρει ίσης αξίας ακίνητου __________ ιδιοκτησίας τ __________, ήτοι τ __________ (περιγραφή) __________ για τ __________ οποί __________ ανωτέρω προσκόμισε τα από __________ οικεία πιστοποιητικά μη εκποίησης, μη διεκδίκησης και βαρών.

 

Εκ των πιστοποιητικών αυτών προκύπτει ότι τα συν-εισφερθέντα ακίνητα βαρύνονταν με τα εξής βάρη, τα οποία και μεταφέρονται, κατά το άρθρο του νόμου 947/1979 στο παραχωρούμενο με το παρόν παραχωρητήριο νέο ακίνητο __________

 

(Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν βάρη ουδέν θα αναγραφεί στο μέρος αυτό)

 

Ο Νομάρχης

 

Πράξη παράδοσης και παραλαβής

 

Παρεδόθη σήμερα __________

 

στοιχεία δικαιούχου

στοιχεία αντιπροσώπου

 

στον __________/ή __________ πληρεξούσιο του __________ στοιχεία __________ δυνάμει του __________ πράξης πληρεξουσιότητας) __________ μετά την προσκόμιση των από __________ πιστοποιητικών του υποθηκοφυλακείου __________

 

Ο Παραλαβών

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.