Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κτίρια που προορίζονται για εξυπηρέτηση Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) που πρόκειται να δημιουργηθούν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών (στεγασμένοι διάδρομοι ελέγχου, κτίρια διοικήσεως, αποθήκες, υπόστεγα και γενικά εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του παρόντος από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, υπό τους εξής όρους και περιορισμούς δομήσεως:

 

α) Οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου δεν θα είναι μικρότερες των 10 m.

 

β) Το ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40% της επιφανείας αυτών.

 

γ) Το ύψος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12 m και σε περίπτωση στέγης τα 14 m.

 

δ) Ο συντελεστής δομήσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,90.

 

ε) Ο συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον 4.

 

στ) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από ένα κτιρίων μέσα στο αυτό γήπεδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 12-07-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 371/Δ/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.