Προεδρικό διάταγμα 79/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κυκλοφοριακές συνδέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του βασιλικού διατάγματος 465/1970, Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 150/Α/1970) όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

 

2. Στην περίπτωση των Σταθμών που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα, η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Κατασκευάζεται ενιαία είσοδος έξοδος, ελάχιστου πλάτους από 12 m ως 16 m ή, σε περίπτωση χωριστών εισόδων εξόδων, που βρίσκονται όμως η μία παραπλεύρως της άλλης, κατασκευάζεται διαχωριστική νησίδα πλάτους τουλάχιστον 4 m και χωριστή είσοδος και έξοδος, πλάτους 7 m έως 8 m η κάθε μία.

 

Επιτρέπεται και η δημιουργία χωριστών εισόδων και εξόδων των Σταθμών όπως δείχνεται στο παράρτημα Α1.

 

3. Λεπτομέρειες κατασκευής των εισόδων εξόδων, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, δείχνονται στο παράρτημα Α2.

 

4. Για την απότμηση του πεζοδρομίου (εάν υφίσταται διαμορφωμένο πεζοδρόμιο) δεν απαιτείται άδεια απότμησης, πέραν της αδείας ίδρυσης, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

 

Σε περιοχές στις οποίες δεν προβλέπεται πεζοδρόμιο, τούτο κατασκευάζεται με ελάχιστο πλάτος 2 m είτε εξωτερικά του ορίου του γηπέδου, αν υφίσταται ικανό για την κυκλοφορία πλάτος της οδού, άλλως το πεζοδρόμιο κατασκευάζεται εσωτερικά του ορίου, σε βάρος του γηπέδου. Κατά τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων και των νησίδων πρέπει απαραίτητα να προβλέπεται η δημιουργία κεκλιμένου επιπέδου τύπου σκάφης, κλίσης 5% μεταξύ πεζοδρομίων ή νησίδων και οδοστρώματος για τη διακίνηση εμποδιζόμενων ατόμων, καθώς και ειδικοί διάδρομοι οδηγοί τυφλών, που θα συνεχίζονται σε όλους τους χώρους του Σταθμού που κυκλοφορεί κοινό, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση.

 

5. Η είσοδος και η έξοδος φέρει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όπως δείχνεται στο παράρτημα Α3.

 

6. Για όλες τις περιπτώσεις των Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων απαιτείται πλήρης ηλεκτροφωτισμός της εισόδου εξόδου, με τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτοί οι διερχόμενοι πεζοί και να αποφεύγεται η θάμβωση των οδηγών των οχημάτων που διέρχονται την οδό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.