Υγειονομική διάταξη 3161/61

ΥΔ ΕΙΒ/3161/1961: Σχέδιο Προσωρινού Κανονισμού και Οδηγίες κατασκευής και λειτουργίας ιδιωτικών συστημάτων διάθεσης λυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη ΕΙΒ/3161/1961: Σχέδιο Προσωρινού Κανονισμού και Οδηγίες κατασκευής και λειτουργίας ιδιωτικών συστημάτων διάθεσης λυμάτων, (ΦΕΚ 444/Β/1961), 18-12-1961.

 

Ο Υπουργός της Κοινωνικής Πρόνοιας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις:

 

α) του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 682/1960 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 

β) τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων

 

γ) την από 16-01-1961 γνωμάτευση της προς τούτο συσταθείσας δια των υπ' αριθμών ΥΜ/166/16-02-1960 και ΥΜ/2686/19-07-1960 ημετέρων αποφάσεων Επιτροπής ως και

 

δ) το υπ' αριθμόν Ε33905/16-11-1959 έγγραφο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων

 

Αποφασίζουμε

 

Εκδίδουμε την κάτωθι Υγειονομική Διάταξη

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά

 

Άρθρο 1: Διάθεση λυμάτων

Άρθρο 2: Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 3: Σκοπιμότητα κατασκευής ιδιωτικών συστημάτων διάθεσης λυμάτων

 

Κεφάλαιο Β: Κίνδυνοι εκ λυμάτων και υγιεινή διάθεση αυτών

 

Άρθρο 4: Μετάδοση ασθενειών, ρυπάνσεις, δυσοσμίες, κ.λ.π.

Άρθρο 5: Σκοπός συστημάτων αποχέτευσης και διάθεσης λυμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Όγκος και πυκνότητα λυμάτων

 

Άρθρο 6: Όγκος λυμάτων

Άρθρο 7: Πυκνότητα λυμάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Μέθοδοι επεξεργασίας των λυμάτων

 

Άρθρο 8: Στάδια επεξεργασίας λυμάτων

Άρθρο 9: Μηχανικός καθαρισμός

Άρθρο 10: Βιολογικός καθαρισμός

Άρθρο 11: Απολύμανση

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικοί αποδέκτες λυμάτων και μέθοδοι διάθεσης αυτών

 

Άρθρο 12: Γενικά περί διάθεσης λυμάτων

Άρθρο 13: Διάθεση λυμάτων στο έδαφος

Άρθρο 14: Διάθεση λυμάτων σε ρέματα

Άρθρο 15: Διάθεση λυμάτων σε λίμνες ή τη θάλασσα

Άρθρο 16: Διάθεση λυμάτων σε στεγανές δεξαμενές

Άρθρο 17: Αποχωρητήρια άνευ ροής ύδατος

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εφαρμογή κανονισμού

 

Άρθρο 18: Ισχύς - έγκριση και όργανα ελέγχου - Κυρώσεις

 

Εν Αθήναις, τη 27-11-1961

 

Ο Υφυπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν Γ1/11379/1971 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 688/Β/1971).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.