Απόφαση 2184/87

Απόφαση 2184/1987: Αναθεώρηση σχεδίου πόλεως Δοκιμίου καθώς και της εφαρμογής του στο νομό Αιτωλοακαρνανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2184/1987: Αναθεώρηση σχεδίου πόλεως Δοκιμίου καθώς και της εφαρμογής του στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, (ΦΕΚ 1017/Δ/1987), 14-10-1987.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Τις διατάξεις του από [ΒΔ] 20-06-1955 βασιλικού διατάγματος περί εξαιρέσεως από της κατά την παράγραφο 1 του νόμου 3200/1955 αρμοδιότητος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 863/1970 περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, όπως τούτο τροποποιήθηκε δια του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 572/1967.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

5. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

6. Την Λ.7/16/11/1970 κοινή απόφαση των Υπουργών περί οργανώσεως των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Την Λ.9/1-8/1971 κοινή εγκύκλιο των Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού των Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

8. Την 24712/1248/1982 κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 περί έγκρισης τροποποιήσεων και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

10. Τα άρθρα 4 και 5 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, καθώς και 18, 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος και του προεδρικού διατάγματος 696/1974.

 

11. Τις 38/1985 και 50/1985 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την εφαρμογή και μερική αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου που αφορούν περίπου παράλληλη μετατόπιση οικοδομικών γραμμών.

 

12. Την υπ' αριθμόν 2203/1987 εισήγηση Πολεοδομικού Γραφείου Αγρινίου.

 

13. Το γεγονός ότι με την 1851 απόφαση Νομάρχη έχει εγκριθεί η εφαρμογή και τροποποίηση σχεδίου πόλεως Δοκιμίου στα οικοδομικά τετράγωνα 32, 33, 51, 51Α, 61, 62.

 

14. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος όπως διατυπώθηκε στο 10/1987 (θέμα 16ο) πρακτικό αυτού, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δοκιμίου καθώς και την εφαρμογή του όπως φαίνεται στα συνημμένα τοπογραφικά της Κοινότητας στα οποία είναι περασμένες οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές.

 

a.2184.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 28-09-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.