Απόφαση 30581/93

Απόφαση 30581/Π-868/1993: Τροποποίηση της 34932/Π-1120/1992 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 1391/Δ/1992) περί αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 30581/Π-868/1993: Τροποποίηση της 34932/Π-1120/1992 απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 1391/Δ/1992) περί αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς, (ΦΕΚ 1564/Δ/1993), 31-12-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης (ΦΕΚ 97/Α/1955).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί έγκρισης τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Το από 14-04-1952 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 91/Α/1952), το από 11-05-1960 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 72/Δ/1960), το από [ΒΔ] 21-11-1929 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 435/Α/1929), το από [ΒΔ] 05-07-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 142/Α/1969) περί έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

6. Την με αριθμό 21770/Π-497/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Δροσιάς (ΦΕΚ 461/Δ/1990).

 

7. Την με αριθμό 30111/Π-701/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Δροσιάς (ΦΕΚ 656/Δ/1990).

 

8. Την με αριθμό 34932/Π-1120/1992 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Δροσιάς (ΦΕΚ 1391/Δ/1992).

 

9. Το πρακτικό 32 της συνεδρίας 31 στις 07-10-1993 για το θέμα, του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής, Αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 30-11-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.