Απόφαση 4462/93

Απόφαση ΤΠ/4462/1993: Επέκταση του οικισμού Στρυμονοχωρίου νομού Σερρών, με έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στο τμήμα της επέκτασης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/4462/1993: Επέκταση του οικισμού Στρυμονοχωρίου νομού Σερρών, με έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στο τμήμα της επέκτασης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής, (ΦΕΚ 168/Δ/1994), 22-02-1994.

 

Ο Νομάρχης Σερρών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 17/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 38.

 

4. Τις διατάξεις του από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1985) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες ... και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 1.

 

5. Την ΤΠ/ΕΠΑ/11507/1987 απόφαση του Νομάρχη Σερρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΤΠ/ΕΠΑ/10004/1992 όμοια.

 

6. Την υπ' αριθμόν 45/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στρυμονοχωρίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 96/12-04-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Σερρών.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Σέρρες, 07-12-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.