Βασιλικό διάταγμα 9/1/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) ως αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 4)α του άρθρου 3 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 219/Δ/1968), εφαρμόζεται δια τα ανώτατα ύψη των οικοδομών της στήλης 3 του πίνακα 1 της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 109/Δ/1969) ασχέτως εάν τα ύψη ταύτα εξαντλούνται δι' ορόφων σε πρόσοψη ή και εν εσοχή.

 

2. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου δια κτιρίου ύψους μικρότερου του στον οικείο συντελεστή αντιστοιχούντος ύψους της στήλης 3 του πίνακα 1 του άρθρου μόνου του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 109/Δ/1969) ή σε περίπτωσιν μειώσεως του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους υπό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Αεροπορίας, η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εφαρμόζεται δια το μικρότερο τούτο ύψος, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ύψος των κατά την παράγραφο 5 του ως άνω από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος κτισμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 25-06-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1970).

 

3. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως δια κτιριακών όγκων εν επαφή, ή εν αποστάσει, διαφόρου ύψους, η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εφαρμόζεται δια το μέγιστο ύψος εκάστου κτιριακού όγκου στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ύψος των κατά την παράγραφο 5 του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος κτισμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 25-06-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1970).

 

4. Ειδικώς εις περίπτωσιν κτιρίων προοριζομένων δια κατοικία εξοχικού χαρακτήρος, που αποδεικνύεται ο προορισμός αυτών εκ της υποβαλλομένης μελέτης, ύψους το πολύ 8,50 m μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους των κατά την παράγραφο 5 του ως άνω από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος κτισμάτων και αποκλειόμενης αισθητικώς και κτιριολογικά της καθ' ύψος επεκτάσεως αυτών προς εξάντληση τυχόν υπολειπόμενου συντελεστού δομήσεως, το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου καθορίζεται συμφώνως προς τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.

 

Εις την περίπτωσιν ταύτη δεν έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 25-06-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.