Νόμος 3710/08 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Όριο ηλικίας οδηγών λεωφορείων και Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι απασχολούμενοι ως οδηγοί της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ανανεώσουν την ειδική άδεια οδήγησης για δύο επιπλέον έτη. Η ανανέωση αυτή γίνεται μετά από γνωμάτευση της δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α/1995). Η δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή υποχρεούται να συνέλθει και να αποφανθεί το αργότερο εντός τριμήνου από την κατάθεση αίτησης ανανέωσης της άδειας του αιτούντος, κατά τη διάρκεια του οποίου τριμήνου παρατείνεται η ισχύς της υπάρχουσας άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 106 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)), όπως ισχύει, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.