Νόμος 3982/11 - Άρθρο 55a

Άρθρο 55Α: Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις Επιχειρηματικών Πάρκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μεταφορά υλοποίησης υπολοίπου συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός βιομηχανικών περιοχών του νόμου 4458/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕΠΕ του νόμου 2545/1997 (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων του νόμου 3982/2011 υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του ποσοστού κάλυψης άνω του 80%. Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή συντελείται με τροποποίηση της εγκριτικής για τις ως άνω περιοχές κοινής υπουργικής απόφασης μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη των ακινήτων.

 

2. Για γήπεδα ή οικόπεδα, εντός περιοχών βιομηχανικών περιοχών του νόμου 4458/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕΠΕ του νόμου 2545/1997 (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων του νόμου 3982/2011, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή τουλάχιστον 10 ετών και τέμνονται από δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο, δύναται να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του νόμου 4067/2012. Η ζεύξη αυτών εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και τον αρμόδιο για τον έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 99 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 12 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.