Νόμος 4314/14 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Κατηγορίες προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό που στελεχώνει όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται ή συστήνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπάγεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

α) προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απασχολείται στη ΜΟΔ ΑΕ με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου,

 

β) προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, με απόσπαση ή μετακίνηση από άλλους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και προσωπικό άλλων φορέων που είναι ήδη αποσπασμένο στις παραπάνω υπηρεσίες,

 

γ) νέο προσωπικό που θα προσληφθεί από τη ΜΟΔ ΑΕ μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί με το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) ή θα αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις Ειδικές Υπηρεσίες από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017).

 

2. Τα θέματα προσωπικού που αναφέρονται στον παρόντα νόμο ισχύουν αναλογικά και για το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ με απόσπαση από άλλους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.