Νόμος 4650/19 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 99 του νόμου 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 99 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

 

{3. Οι ιατροί και οδοντίατροι που απασχολούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου, στους ιατρούς και οδοντίατρους που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα καταβάλλεται:

 

α) ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 138 του νόμου 4472/2017,

 

β) το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε 150 ευρώ μηνιαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους καταβολής.

 

4. Όλο το λοιπό προσωπικό ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου, πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών λαμβάνουν αποδοχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου, στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλεται:

 

α) ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας του,

 

β) επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών οριζόμενο σε 100 ευρώ μηνιαίως και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών τα οποία εδρεύουν σε απομακρυσμένες - παραμεθόριες περιοχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

 

γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε 150 ευρώ μηνιαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους καταβολής.

 

5. Τα επιδόματα των περιπτώσεων 3)γ και 4)γ δεν καταβάλλονται σε περίπτωση που συντρέχουν με άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.