Νόμος 973/79 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται μετά ένα μήνα από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 και 21, των οποίων η ισχύς, άρχεται από της δημοσιεύσεως του νόμου τούτου άρχεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.