Προεδρικό διάταγμα 13/6/77

ΠΔ 13-06-1977: Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-06-1977: Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 211/Δ/1977), 02-07-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 1), 3, 9, 11, 70 και 85Α αυτού, των άρθρων 17 (παράγραφος 2), 25Β, 33 (παράγραφοι 1 και 3), 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφοι 1 και 5)β) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974), της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972), ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973) και συμπληρώθηκε δια του άρθρου 9 (παράγραφος 1) του νόμου [Ν] 360/1976 (ΦΕΚ 151/Α/1976) και ιδόντες την υπ' αριθμόν Ε22219/1908/19-09-1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 277/Δ/1973), το υπ' αριθμόν 6767/767/09-03-1977 έγγραφο της Διεύθυνσης Ρυμοτομικού Σχεδίου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, τις υπ' αριθμούς 118/1976 και 119/1976 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης, τις υπ' αριθμούς 657/1976, 114/1977, 301/1977 και 528/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και τις υπ' αριθμούς 440/1977 και 543/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 13-06-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.