Προεδρικό διάταγμα 18/5/82

ΠΔ 18-05-1982: Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Καλλικράτειας (Χαλκιδικής) και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-05-1982: Επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Καλλικράτειας (Χαλκιδικής) και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 342/Δ/1982), 14-07-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα του 3, 7, 9 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 33 (παράγραφος 1), 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 1).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παράγραφος 2).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την σε εκτέλεσή της εκδοθείσα υπ' αριθμόν 15687/2060/1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών, περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 956/Β/1973).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 71/1976 και 67/1979 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Καλλικράτειας.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 77/1979, 552/1979 και 672/1980 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

8. Την υπ' αριθμόν 6359/1981 δήλωση των ιδιοκτητών που έγινε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Στυλιανής Πουργάνη - Λέπεση περί παραιτήσεως από δικαιώματος απαιτήσεως αποζημιώσεως εκ των κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 297/1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα 18-05-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.