Προεδρικό διάταγμα 1/11/79b

ΠΔ 01-11-1979: Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μάνδρας (Αττικής) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-11-1979: Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μάνδρας (Αττικής) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 703/Δ/1979), 08-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις α) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού, β) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφοι 1 και 3), 17, 21, 22, 23, 73 (παράγραφος 8) αυτού ως η παράγραφος αυτή προσετέθη δια του άρθρου 5 του νόμου 551/1977 περί συμπληρώσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 68/Α/1977), και ιδόντες την κοινή υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμού ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ2.1.1/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979), τις υπ' αριθμούς 27/1977, 44/1977, 55/1977, 69/1977, 75/1977, 83/1977, 23/1977, 44/1978 και 61/1978 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας (Αττικής), την υπ' αριθμόν 315/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) ως και την υπ' αριθμόν 866/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 01-11-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.