Προεδρικό διάταγμα 22/2/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κατασκευή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας εγκρίνεται η, κατά περιοχές, διενέργεια προσχώσεων επί της θαλάσσης, συνολικού εμβαδού 84.580,68 m2, όπως αυτές απεικονίζονται στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 2198/2002 πράξη του και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα:

 

α) Περιοχή υπήνεμου μώλου: Στη περιοχή αυτή επιτρέπεται η διενέργεια πρόσχωσης στο θαλάσσιο χώρο εμβαδού 48.243,71 m2.

 

β) Περιοχή νοτιοανατολικής λιμενολεκάνης: Στη περιοχή αυτή επιτρέπεται η διενέργεια πρόσχωσης στο θαλάσσιο χώρο εμβαδού 10.672, 26 m2.

 

γ) Περιοχή προσήνεμου μώλου: Στη περιοχή αυτή επιτρέπεται η διενέργεια πρόσχωσης στο θαλάσσιο χώρο εμβαδού 25.664,71 m2

 

2. Όλες οι παραπάνω εργασίες πρόσχωσης θα εκτελεσθούν από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών έργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) που συγκροτήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 158/2000 (ΦΕΚ 139/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 306/2001 (ΦΕΚ 207/Α/2001) και σύμφωνα με τη μελέτη που έχει συνταχθεί από αυτήν και εγκριθεί με την υπ' αριθμόν ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004/1360/2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος.

 

3. α. Η ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 οφείλει να γνωστοποιήσει στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, την έναρξη και το πέρας κατασκευής των έργων, καθώς και να αποστείλει στην τελευταία, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, σχεδιαγράμματα κλίμακας 1:500, με αποτύπωση των έργων που εκτελέσθηκαν, καθώς και σχεδιαγράμματα κλίμακας 1:20.000, με αποτύπωση της γεωγραφικής θέσης των έργων που εκτελέσθηκαν.

 

β. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των προσχώσεων, θα δημιουργηθούν νέος αιγιαλός και παραλία, τα όρια των οποίων θα καθορισθούν από την αρμόδια Επιτροπή. Ο παλαιός αιγιαλός, καθώς και τα ακίνητα που θα δημιουργηθούν από τις προσχώσεις, μετά τον καθορισμό των νέων οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, θα οριοθετηθούν, εμβαδομετρηθούν και καταγραφούν από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Νομού Πειραιά ως δημόσια κτήματα και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

γ. Για την παραχώρηση στην ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 ή στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 ανώνυμη εταιρεία, του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού και παραλίας, του συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα στην περιοχή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας, καθώς και των ακινήτων που θα δημιουργηθούν στην ίδια περιοχή από την μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 14 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.