Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επί της εφαρμογής του σχεδίου Υπηρεσία κατά την χορήγηση των αδειών υποχρεούται να αναγράφει επί τούτων ότι η ανέγερσις οικοδομών εντός ή εκτός της ζώνης ουδεμίαν υποχρέωσιν του οικείου Δήμου ή Κοινότητας συνεπάγεται δια την εκτέλεσιν έργων οδοποιίας, εξασφάλιση φωτισμού και υδρεύσεως κ.λ.π., ως και το δυνατόν της ρυμοτομίας των ανεγειρομένων εγκαταστάσεων εν γένει εν περιπτώσει επεκτάσεως του εγκεκριμένου σχεδίου.

 

2. Η αυτή ως άνω Υπηρεσία υποχρεούται επίσης ν' αναγράφει στην αδεία ότι ο περιορισμός της κατ' άρθρο 2 παράγραφος 1, ως και της κατά το άρθρο 5 του παρόντος απαιτουμένης ελαχίστης επιφανείας, δια της μεταβιβάσεως της κυριότητας τμημάτων του όλου οικοπέδου, καθιστά τα εκτελεσθέντα βάσει των διατάξεων του παρόντος επί του τοιούτου οικοπέδου έργα αυθαίρετα και κατεδαφιστέα συμφώνως προς τις κείμενες σχετικές διατάξεις και επισύρει την ποινική δίωξη των ιδιοκτητών, βάσει των αυτών διατάξεων.

 

3. Προκειμένου περί ανεγέρσεως οικοδομών επί οικοπέδων κειμένων εκτός της ζώνης, η αυτή ως άνω Υπηρεσία υποχρεούται να αναγράφει εν τη αδεία ότι η ανέγερσις δευτέρας ανεξαρτήτου οικοδομής επί ενός και του αυτού οικοπέδου ως και η επέκτασις της επιτρεπομένης μιας τοιαύτης, πέραν των επιτρεπομένων ορίων, κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 5 συνεπάγεται την κατεδάφιση τούτων ως αυθαιρέτων και την ποινική δίωξη των ιδιοκτητών βάσει των σχετικώς κειμένων διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.