Προεδρικό διάταγμα 28/3/00c

ΠΔ 28-03-2000: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης έκτασης ιδιοκτησίας πιλότων με την επωνυμία Ολυμπιακοί Αετοί στη θέση Μαζογερέ - Βελατούρι - Αραπάκι της κοινότητας Κουβαρά και του δήμου Μαρκόπουλου νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-03-2000: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης έκτασης ιδιοκτησίας πιλότων με την επωνυμία Ολυμπιακοί Αετοί στη θέση Μαζογερέ - Βελατούρι - Αραπάκι της κοινότητας Κουβαρά και του δήμου Μαρκόπουλου νομού Αττικής, (ΦΕΚ 214/Δ/2000), 07-04-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 11 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Την 108870/8312/1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα της έκτασης ιδιοκτησίας στη θέση Μαζογερέ - Βελατούρι - Αραπάκι της κοινότητας Κουβαρά δήμου Μαρκόπουλου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1550/Δ/1993), όπως τροποποιήθηκε με την 75803/5186/1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 975/Δ/1994).

 

7. Την 22595/90744/1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή έργων υποδομής και εργασιών πολεοδομίας πρότυπου οικισμού κύριας κατοικίας σε έκταση εμβαδού 119 στρεμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή Μαζογερέ - Βελατούρι - Αραπάκι δήμου Μαρκόπουλου (Αττικής).

 

8. Την 399/1996 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

 

9. Την 53/1996 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου κοινότητας Κουβαρά.

 

10. Τις 539/1996 και 187/1998 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις 309/1997, 430/1999 και 96/2000 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-03-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.