Προεδρικό διάταγμα 30/5/18

ΠΔ 30-05-2018: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών και φίλων Νομού Ηρακλείου, ΣΥΝΠΕ στη θέση Εσταυρωμένος, της Τοπικής Κοινότητας Ελαίας, της Δημοτικής Ενότητας Γουβών, του Δήμου Χερσονήσου νομού Ηρακλείου και επικύρωση οριογραμμών ρεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-05-2018: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών και φίλων Νομού Ηρακλείου, ΣΥΝΠΕ στη θέση Εσταυρωμένος, της Τοπικής Κοινότητας Ελαίας, της Δημοτικής Ενότητας Γουβών, του Δήμου Χερσονήσου νομού Ηρακλείου και επικύρωση οριογραμμών ρεμάτων, (ΦΕΚ 126/ΑΑΠ/2018), 14-06-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 154 όπως ισχύει, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν 2522/1419/2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Επικύρωση οριογραμμών ρέματος της ιδιοκτησίας του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στη θέση Παχειά Άμμος - Περιοχή Ελιάς του Δήμου Γουβών νομού Ηρακλείου (ΦΕΚ 1148/Δ/2003).

 

8. Την υπ' αριθμόν 168/288/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση Εσταυρωμένος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελιάς του Δήμου Γουβών νομού Ηρακλείου, ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών και φίλων ΣΥΝ.Π.Ε. (ΦΕΚ 86/Δ/2010).

 

9. Την υπ' αριθμόν 34495/07/2007 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων περιοχή στο Νομό Ηρακλείου (ΦΕΚ 405/ΑΑΠ/2007).

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 172270/22-04-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ιδιωτική Πολεοδόμηση έκτασης 64,9 στρεμμάτων περίπου ιδιοκτησίας Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών και Φίλων νομού Ηρακλείου ΣΥΝΠΕ στη θέση Εσταυρωμένος Δήμου Χερσονήσου (τέως Δήμου Γουβών), Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τη δημιουργία Οικισμού Παραθεριστικής κατοικίας καθώς και για την κατασκευή των βασικών δικτύων υποδομής αυτού.

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 787/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Γουβών Νομού Ηρακλείου (ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/2010) διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/2012).

 

12. Το υπ' αριθμόν 137717/09-06-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την οικιστική αξιοποίηση έκτασης (ίδρυση νέου παραθεριστικού οικισμού επιφάνειας 66.469 m2 ιδιοκτησίας του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών και Φίλων νομού Ηρακλείου ΣΥΝΠΕ στη θέση Σταυρωμένος Δημοτικού Διαμερίσματος Ελιάς Δήμου Γουβών νομού Ηρακλείου.

 

13. Το υπ' αριθμόν 47359/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χορήγηση βεβαίωσης βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για έκταση περίπου εμβαδού 64,9 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του οίκοθεν Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών στη θέση Εσταυρωμένος Δήμου Χερσονήσου (τέως Δήμου Γουβών) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 76/2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου και την 1/2015 γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Ελιάς Δήμου Χερσονήσου.

 

15. Την υπ' αριθμόν 136/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου Αποδοχή παραχώρησης κοινοχρήστων, κοινωφελών και ειδικών χρήσεων χώρων της πολεοδομικής μελέτης του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών και φίλων νομού Ηρακλείου ΣΥΝΠΕ.

 

16. Το υπ' αριθμόν 1458/02-04-2015 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 5.158/15-03-2016 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού κοινοχρήστων και κοινωφελών και ειδικών λειτουργιών χώρων προς το Δήμο Χερσονήσου.

 

18. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 10811/03-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

19. Το υπ' αριθμόν 28/20-04-2015 υπηρεσιακό σημείωμα και το υπ' αριθμόν 19511/09-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

20. Την υπ' αριθμόν 65/συνεδρία 10η/24-10-2014 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

 

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

22. Την υπ' αριθμόν 49/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-05-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.