Προεδρικό διάταγμα 5/7/18

ΠΔ 05-07-2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο 124/75 περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, με άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα κοινόχρηστου χώρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-07-2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο 124/75 περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, με άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα κοινόχρηστου χώρου, (ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/2018), 26-07-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1,2 και 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2 ) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1) και 32 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως το άρθρο 31 τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και όπως το άρθρο 32 ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το νόμο 4315/2014.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 περίπτωση ε' του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τους νόμους 4315/2014 και 4280/2014.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (Α' 265).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 4651/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

7. Το 2839/18-09-2010 πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 6250/07-11-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας Ανδρίτσου - Κρόπικ Πράξη Άφεσης Τμήματος Οικοπέδου σε κοινή χρήση.

 

9. Την υπ' αριθμόν 275/11-09-2012 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Αθηναίων.

 

10. Την 872/2012 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων.

 

11. Το υπ' αριθμόν 83/26-11-2014 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης.

 

12. Την υπ' αριθμόν 7/συνεδρία 7/28-03-2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

13. Την 38/συνεδρία 6/06-08-2014 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

 

14. Το από 23-01-2018 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/2018).

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Τις 140/2014, 19/2015 και 71/2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-07-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.