Προεδρικό διάταγμα 6/4/89

ΠΔ 06-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Ιωάννης (πολεοδομική ενότητα 14) και τμήματος της περιοχής Μεσαμπελιές - Φορτέτσα (πολεοδομική ενότητα 15) του Δήμου Ηρακλείου (νομού Ηρακλείου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Ιωάννης (πολεοδομική ενότητα 14) και τμήματος της περιοχής Μεσαμπελιές - Φορτέτσα (πολεοδομική ενότητα 15) του Δήμου Ηρακλείου (νομού Ηρακλείου), (ΦΕΚ 204/Δ/1989), 14-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 3) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 και η παράγραφος 3 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του ίδιου άρθρου του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 26968/1271/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και των οικισμών Γαζιού και Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζιού (νομού Ηρακλείου) (ΦΕΚ 458/Δ/1988).

 

6. Την υπ' αριθμόν 342/19/29-12-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 14 και 15 του δήμου Ηρακλείου (νομού Ηρακλείου).

 

7. Την υπ' αριθμόν 343/20/1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 15 του δήμου Ηρακλείου (νομού Ηρακλείου).

 

8. Την υπ' αριθμόν Ε/34604/5081/1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων Περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου, ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση, κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών, περιοχών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 1270/Β/1976).

 

9. Τις υπ' αριθμόν 328/1983, 412/1987, 413/1987, 414/1987, 440/87, 455/1987, 497/1987, 145/1988, 147/1988, 154/ 1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 01-08-1988 (πρακτικό 17°) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηρακλείου.

 

11. Την υπ' αριθμόν 394/1988 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Την υπ' αριθμόν 42/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-04-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.