Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κατ' εξαίρεση προσλήψεις, διορισμοί και σύναψη συμβάσεων έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 24/2015 και β) τον Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου. Η ισχύς της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη διαδικασία του επόμενου άρθρου.

 

Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου.

 

Ως προς τις συμβάσεις μίσθωσης έργου της έγκρισης της Επιτροπής προηγείται βεβαίωση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κατά το άρθρο 10 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 28/2009 (ΦΕΚ 237/Α/2009).

 

3. Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.