Υγειονομική διάταξη 3010/85

ΥΔ Α5/3010/1985: Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985: Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων, (ΦΕΚ 593/Β/1985), διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 6/Β/1986), 02-10-1985.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί οργανισμού του Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1266/1982 που τροποποίησε το νόμο [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων.

 

4. Το νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

5. Την 8577/1983 περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων κ.λ.π.

 

6. Τα σχετικά έγγραφα υγειονομικών κ.λ.π. υπηρεσιών, όπου διατυπώνεται η ανάγκη λήψης μέτρων για περιορισμό των θορύβων και προστασία της Δημόσιας Υγείας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 748/1985 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Απαιτούμενη ηχομόνωση

Άρθρο 4: Επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας

Άρθρο 5: Προστασία από κτυπογενείς θορύβους

Άρθρο 6: Υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης και υπόλοιπα καταστήματα με μουσική

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Κυρώσεις

Άρθρο 11: Εκτέλεση και Ισχύς

 

Παράρτημα Ι: Διαδικασία μετρήσεων

Παράρτημα ΙΙ: Γενική Τεχνική προδιαγραφή πρότυπης ηχητικής πηγής

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14-08-1985

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.