Απόφαση 258570/17

Απόφαση 258570/4834/2017: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο / ΚΧ 2460, σε παράπλευρες οδούς και πεζόδρομους (Πανόρμου, Αγίας Κυριακής και Αμυκλών) και στο οικοδομικό τετράγωνο 2461 στην περιοχή Συχαινά του Δήμου Πατρέων, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 258570/4834/2017: Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο / ΚΧ 2460, σε παράπλευρες οδούς και πεζόδρομους (Πανόρμου, Αγίας Κυριακής και Αμυκλών) και στο οικοδομικό τετράγωνο 2461 στην περιοχή Συχαινά του Δήμου Πατρέων, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/2017), 17-11-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 3)α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν 55961/643/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/ΥΟΔΔ/2017) Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 69923/876/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1018/Β/2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30 έως 32 περί των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

11. Το νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 99/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 32 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις με αριθμό 1/1961, 8/1975, 43/1980, 55/1988 και 47/2004 Εγκυκλίους σχετικές με θέματα τροποποιήσεως ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων.

 

14. Τη με αριθμό 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τη σχετική με τις αρμοδιότητες φορέων μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

15. Το από 04-07-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 642/Δ/1988): Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Συχαινά Ανθούπολη του Δήμου Πατρέων νομού Αχαΐας.

 

16. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

17. Τη με αριθμό 1845/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Τμήμα 1ο - Τριμελές) με την οποία αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου αυτή, με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων, να άρει την ένδικη απαλλοτρίωση σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ανδρέα Μανώνα στην περιοχή Συχαινά.

 

18. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Πατρέων 116460/Π4829/24-07-2017 αίτηση του Ανδρέα Μανώνα και της Αλεξάνδρας Μανώνα για έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

 

19. Τη με αριθμό 247/27-05-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στην περιοχή Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Συχαινών, μεταξύ των οδών Πανόρμου, Αγίας Κυριακής και Αμυκλών (ΟΤ/ΚΧ 2460), σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου συνιδιοκτησίας Ανδρέα και Αλεξάνδρας Μανώνα, μετά τη δικαστική άρση απαλλοτρίωσης του ακινήτου τους, με τον χαρακτηρισμό τμημάτων της ιδιοκτησίας ως κοινοχρήστων χώρων δρόμων και πεζοδρόμων μετά από τη δέσμευση της, κατά νόμο, οφειλόμενης εισφοράς σε γη και του υπολοίπου τμήματος της ιδιοκτησίας ως οικοδομήσιμου.

 

Ειδικότερα, εκ της αρχικής ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο οικοδομικό τετράγωνο/Κ.Χ. 2460 ιδιοκτησίας Ανδρέα και Αλεξάνδρας Μανώνα με στοιχεία (10-9-7-Τ8ΝΤ4Ν-75-74-73-72-66-65-100-10) εμβαδού Ε=423,87 m2, επαναχαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι (οδοί ή πεζόδρομοι) τα εδαφικά τμήματα με στοιχεία (10-150-151Τ7Ν-Τ8Ν-4-7-9-10) και (150-100-65-66-72-73-74-75-Τ4ΝΤ5Ν-Τ6Ν-151-150) συνολικού εμβαδού 42,38 m2, που ισοδυναμούν με την υποχρεωτική εισφορά σε γη της ιδιοκτησίας, ενώ χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος το εναπομένον εδαφικό τμήμα με στοιχεία (Τ4ΝΤ5Ν-Τ6Ν-Τ7Ν-Τ8Ν-Τ4Ν) εμβαδού Ε=381,49 m2, εντός του οικοδομικού τετραγώνου 2460. Επιπλέον, μετατοπίζεται η οικοδομική γραμμή (Τ3-Τ4) στο οικοδομικό τετράγωνο 2461 για την εξασφάλιση του πλάτους της οδού Πανόρμου.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2926/Π82/2016/12-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης με την πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως.

 

21. Τη με αριθμό 9760/101/12-05-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας σχετική με α) την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ 2460 και επί των οδών Αγίας Κυριακής, Πανόρμου (πεζόδρομος) και Αμυκλών (πεζόδρομος) στην περιοχή Συχαινά του Δήμου Πατρέων, δια χαρακτηρισμού τμημάτων της ιδιοκτησίας των Ανδρέα Μανώνα και κυρίας Αλεξάνδρας Μανώνα σε κοινόχρηστους χώρους δρόμους - πεζοδρόμων και του εναπομείναντος τμήματος σε οικοδομήσιμο χώρο, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης και β) τη μη έγκριση της τροποποίησης στο οικοδομικό τετράγωνο 2461, διότι δεν έχει συμπεριληφθεί στη δικαστική απόφαση και προκαλεί μείωση κοινοχρήστου χώρου.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 75/66671/ΤΤ/07-04-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας με το οποίο διαβιβάστηκε το Απόσπασμα Πρακτικού της από 14-03-2017 Συνεδρίασης του (No 3), σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης σχεδίου πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ 2460 ιδιοκτησίας Μανώνα Ανδρέα και Αλεξάνδρας και σε παράπλευρες οδούς στην περιοχή Συχαινά του Δήμου Πατρέων λόγω άρσης απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 247/275-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών και το τοπογραφικό διάγραμμα του Τεχνολόγου Τοπογράφου Μηχανικού Αργυρόπουλου Γεωργίου θεωρημένο στις 12/01/2016 από τον Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δόμησης Σταμόπουλο Βασίλειο....

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 88085/Π7957/17/19-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, με συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 217438/ΤΤ/21-07-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκε θεωρημένο το διάγραμμα τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο οικοδομικό τετράγωνο/ΚΧ 2460 και σε παράπλευρες οδούς σε ιδιοκτησίες στην περιοχή Συχαινά, όπως αποφασίστηκε στην 3η συνεδρίαση στις 14-03-2017.

 

25. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1845/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, στο οικοδομικό τετράγωνο / ΚΧ 2460, σε παράπλευρες οδούς και πεζόδρομους (Πανόρμου, Αγίας Κυριακής και Αμυκλών), καθώς και στην οικοδομική γραμμή νότια του οικοδομικού τετραγώνου 2461 στην περιοχή Συχαινά του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τα (19) και (22) σχετικά και όπως τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο από Ιουλίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Τεχνολόγου Τοπογράφου Μηχανικού Αργυρόπουλου Γεωργίου θεωρημένο στις 14-07-2017 από το Διευθυντή Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δόμησης του Δήμου Πατρέων και από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στις 13-09-2017. Οι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης των οικοδομήσιμων χώρων απεικονίζονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα κι έχουν θεωρηθεί από το Διευθυντή Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 227 1)α, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.258570.17

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 23-10-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.