Απόφαση 46306/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εφαρμοστέες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών εφαρμόζονται οι γενικοί πολεοδομικοί κανονισμοί που ισχύουν καθώς και οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για κάθε περιοχή. Στις τελευταίες αυτές διατάξεις περιλαμβάνονται κατά περίπτωση το από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1981) περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των όρων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών, όπως ισχύει σήμερα ή το από 06-12-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 588/Δ/1982) Καθορισμός όρων και περιορισμός δομήσεως οικισμών της χώρας ή το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των από 24-04-1985 κ.λ.π. (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της υπ' αριθμόν 60885/4983/1990 απόφασης (ΦΕΚ 656/Β/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.