Νόμος 4053/12 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/2002), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας παρέχει το δικαίωμα πρακτικής εκπαίδευσης μόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες, ανάλογα με τα οχήματα των οποίων η Σχολή κατέθεσε σε φωτοαντίγραφα τις άδειες κυκλοφορίας τους.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και των σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων του άρθρου 21 του προεδρικού διατάγματος 79/2004 παρατείνεται μέχρι 31-12-2014.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.