Νόμος 4461/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Προϋπηρεσία ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα κοινωνικής πρόνοιας, οποτεδήποτε και αν διανύθηκε, αναγνωρίζεται για την πρόσληψή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εφαρμοζόμενης της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 135 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει και για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

3. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) μετά τις λέξεις σε νοσοκομεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προστίθεται η φράση , καθώς και ο χρόνος εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

 

β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 32 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) μετά τις λέξεις σε Νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πριν την τελεία προστίθεται η φράση , καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας του σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.