Νόμος 947/79 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Πρόβλεψη ζώνης κανονιστικών όρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπό του διατάγματος χαρακτηρισμού περιοχής τινός ως οικιστικής και δια την πολεοδομική ενεργοποίση αυτής δύναται να προβλέπεται, πλην των ζωνών ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού, ζώνη εφαρμογής κανονιστικών όρων δομήσεως, δια της θεσπίσεως επ' αυτής γενικών όρων κατατμήσεως και σχηματισμού οικοπέδων, γενικών πολεοδομικών αρχών και προτύπων δια την εντός αυτής οικοδόμηση, ως και γενικών ρυθμίσεων αναπτύξεως ή αναμορφώσεως του υπό της ζώνης καταλαμβανόμενου χώρου.

 

2. Εφ όσον εις την οικιστική περιοχήν δεν περιλαμβάνεται ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ζώνη αστικού αναδασμού, αυτή αποτελεί εν τω συνόλω της ζώνη κανονιστικών όρων δομήσεως. Εις ζώνη κανονιστικών όρων μετατρέπεται αυτοδικαίως και η ζώνη ενεργού πολεοδομίας, εφ' όσον παρέλθει άπρακτος η στο άρθρο 26 παράγραφος 2 ή η στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος προθεσμία, ως και η ζώνη αστικού αναδασμού εφ' όσον παρέλθει άπρακτος η, κατά το άρθρο 43 παράγραφος 4 προθεσμία. Εις τις δύο τελευταίας αυτές περιπτώσεις η βαρύνουσα τις ιδιοκτησίας εισφορά εις γην και εις χρήμα υπολογίζεται και καταβάλλεται συμφώνως προς τα δια την ζώνη κανονιστικών όρων ισχύοντα.

 

3. Άμα τη δημοσιεύσει του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος ενεργείται κτηματογράφηση της ζώνης υπό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή υπό ειδικού οργανισμού κτηματογραφήσεων η υπό του οικείου δήμου ή κοινότητος εφ όσον το κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικό διάταγμα προκλήθηκε τη πρωτοβουλία αυτών ή κατόπιν αναθέσεως του έργου τούτου υπό ιδιώτη ή εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως τα στο άρθρο 31 οριζόμενα. Η προθεσμία προσκομίσεως υπό των ιδιοκτητών των τίτλων κυριότητος ορίζεται εξάμηνος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.