Προεδρικό διάταγμα 10/9/80

ΠΔ 10-09-1980: Περί χαρακτηρισμού περιοχής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καισαριανής ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναμορφώσεως αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-09-1980: Περί χαρακτηρισμού περιοχής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καισαριανής ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναμορφώσεως αυτής, (ΦΕΚ 546/Δ/1980), 02-10-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9 (παράγραφος α), 10, 13 και 14 αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΧΠ/ΓΧΠ2094/06-09-1979 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος περί Σχεδίου - Πλαισίου Ρυθμίσεων Ευρύτερης Περιοχής Πρωτευούσης (ΦΕΚ 341/Β/1980).

 

3. Την υπ' αριθμόν 16/1980 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής.

 

4. Την υπ' αριθμόν 397/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, παράγραφος 2, 3, παράγραφος 1, εδάφιο α και 7 αυτού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 702/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 10-09-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.