Προεδρικό διάταγμα 16/4/84b

ΠΔ 16-04-1984: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας και Τριανδρίας, στο Συνοικισμό Άνω Τούμπας και επιβολή όρων δομήσεως σε τμήματα αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-04-1984: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας και Τριανδρίας, στο Συνοικισμό Άνω Τούμπας και επιβολή όρων δομήσεως σε τμήματα αυτών, (ΦΕΚ 382/Δ/1984), 27-06-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παράγραφος 1).

 

3. Τις διατάξεις του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1065/1980 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΦΕΚ 168/Α/1980) και ειδικότερα το άρθρο 27 (παράγραφος 3) και ότι η προθεσμία πέρασε άπρακτη για τους Δήμους Τριανδρίας και Πυλαίας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 13905/721/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την όμοια υπ' αριθμόν 45602/2138/1982 (ΦΕΚ 825/Β/1982) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

 

5. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα των άρθρων 16, 17, 21, 61 (παράγραφος 2), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977), 62 (παράγραφος 1), 67, 73 (παράγραφοι 2 και 3), όπως η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 47 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

7. Την υπ' αριθμόν 340/1981 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 64/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 138/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 16-04-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.