Προεδρικό διάταγμα 17/10/03

ΠΔ 17-10-2003: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Πτολεμαΐδας (τέως κοινότητας Κομάνου) (νομού Κοζάνης), στη θέση Κουρί για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κομάνου και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-10-2003: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Πτολεμαΐδας (τέως κοινότητας Κομάνου) (νομού Κοζάνης), στη θέση Κουρί για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κομάνου και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 1318/Δ/2003), 04-12-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 (παράγραφος 2)β), 152 (παράγραφοι 6 και 10), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2), 161, 243, 248, 249, 250 και 255 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την Υ6/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

4. Την 41971/1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κομάνου (νομού Κοζάνης) από τη θέση 15 km νοτιοανατολικά Πτολεμαΐδας επί της οδού Πτολεμαΐδας - Κοζάνης σε νέα θέση βορειοδυτικά της Πτολεμαΐδας που βρίσκεται στην περιοχή Κουρί Πτολεμαΐδας (νομού Κοζάνης) εμβαδού 450 στρεμμάτων.

 

5. Την 112718/1998 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 700,362 m2 από το αγρόκτημα Πτολεμαΐδας για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Κομάνου, λόγω έργων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

6. Την τεχνική έκθεση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του οικισμού Κομάνου στο νομό Κοζάνης.

 

7. Τις 487/1999 και 316/2000 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Πτολεμαΐδας.

 

8. Την 74/2001 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Τις 220/2002 και 366/2003 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-10-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.